Från företagare till företagare

Vi hjälper er hela vägen

Fokusera på dina affärer

Lämna redovisningen till oss

Er ekonomi är i trygga händer hos
Einar & Rungegård Redovisning

Vi är en personlig redovisningsbyrå som hjälper dig med ekonomiarbetet så att du kan fokusera på företagets kärnverksamhet. Bestäm själv om du vill sköta vissa delar av ekonomiarbetet själv eller om du vill låta oss vara din ekonomiavdelning fullt ut. Våra medarbetare har många års erfarenhet och förstår vikten av noggrannhet, effektivitet, korrekthet samt ett personligt engagemang.

En redovisningsbyrå i Växjö

– med stor kompetens och bred erfarenhet

Fokusera på dina affärer

– lämna din redovisning till oss!

Vill du kanske ha en rådgivning efter att vi gjort månadsbokslutet klart? VD kan ha en genomgång och regelbunden avstämning med oss efter varje månadsbokslut och gå igenom rapporterna. Eller om du vill kommer vi till styrelsemötet och går igenom kvartalsrapporten.

Löneadministration är en annan av våra specialiteter. Det är mycket att tänka på inom området lön. Semesterlöneskulden ska bokas rätt och respektive kollektivavtal skall tas rätt hänsyn till om sådant finns, för att nämna något. Oftast krävs det en specialistkompetens inom löneområdet – den har vi. Givetvis har vi också den programvara som behövs inom lön och som också ingår i våra tjänster.

Löneadministration är en
av våra specialiteter

Varmt välkommen
till vår lilla byrå

Vi borgar för kvalitét

– hela vägen fram till slutligt koncernbokslut

Vi tar ansvar för din redovisning och lön, så du kan fokusera på din verksamhet. Det du behöver göra är att se till att vi har allt underlag för bokföring och lön i god tid så löser vi resten. Tillsammans sätter vi upp rutiner som borgar för ett bra arbete, en bokföring up to date och rapporter som kan ligga till grund för hur du driver ditt bolag.

Välkommen att höra av dig till oss!