Bokslut och Årsredovisning

Att upprätta månadsbokslut är något som hjälper er att följa hur verksamheten går under året. Att vänta flera månader på årsbokslutet räcker inte utan ekonomin måste följas upp kontinuerligt för att kunna ta rätt beslut och i rätt tid. För att hinna skruva på verksamheten för att t ex. få ner sina kostnader och på så vis höja sina marginaler krävs korrekt och snabb uppföljning månadsvis.

Periodiseringar

Avskrivningar

Månadsbokslut

Årsbokslut

Koncernbokslut

Årsredovisning

En redovisningsbyrå i Växjö

– med stor kompetens och bred erfarenhet