Kärnvärden

Våra värden

R

Engagemang

Vi brinner för att tillgodose våra kunders behov och önskemål.

R

Förtroende

Detta är A och O för oss och det vi bygger hela vår verksamhet kring.

R

Närvaro

Vi är alltid ett besök, samtal eller mail bort. Ni ska känna trygghet som partner till oss.ål.

R

Teamwork

Samtliga på kontoret kommer från idrottens värld och kan inte nog betona vikten av att vara ett team där samtliga drar åt samma håll och jobbar mot tydliga mål.

R

Hög kvalitet

Vårat arbete är färdigt när ni är helt nöjda.

Tveka inte!
Kontakta
oss idag!

kontakt@j19.se Tel: 072-644 80 90

You are your
own brand