Löner

Löner är något som många tror är en enkel sak men löneområdet är omfattande innehållande mycket lagar och regler. Eventuella kollektivavtal ska följas, det gäller ha koll på semesterlöneskuld, VAB, sjukfrånvaro etc. Här görs det alltför ofta fel och det kan medföra stora extrakostnader för företaget eller att den anställde får fel lön, pension etc. Förse oss med goda löneunderlag som vi hjälper er att ta fram, låt sedan vår expertis ta hand om lönerna så ni kan känna er trygga och sova gott om natten. 

Fullständig lönehantering

Arbetsgivardeklaration

Semesterskuld

Pensionsavsättningar

Rapportering till Fora, Collectum, SCB m.m.

CSR förfrågan

Arbetsgivarintyg

En redovisningsbyrå i Växjö

– med stor kompetens och bred erfarenhet