Fokusera på dina affärer 

– lämna redovisningen till oss!

Vi är en personlig redovisningsbyrå som hjälper dig med ekonomiarbetet så att du kan fokusera på företagets kärnverksamhet. Bestäm själv om du vill sköta vissa delar av ekonomiarbetet själv eller om du vill låta oss vara din ekonomiavdelning fullt ut. Våra medarbetare har många års erfarenhet och förstår vikten av noggrannhet, effektivitet, korrekthet samt ett personligt engagemang.

Vill du kanske ha en rådgivning efter att vi gjort månadsbokslutet klart? VD kan ha en genomgång och regelbunden avstämning med oss efter varje månadsbokslut och gå igenom rapporterna. Eller om du vill kommer vi till styrelsemötet och går igenom kvartalsrapporten.

Löneadministration är en annan av våra specialiteter. Det är mycket att tänka på inom området lön. Semesterlöneskulden ska bokas rätt och respektive kollektivavtal skall tas rätt hänsyn till om sådant finns, för att nämna något. Oftast krävs det en specialistkompetens inom löneområdet – den har vi. Givetvis har vi också den programvara som behövs inom lön och som också ingår i våra tjänster.

En redovisningsbyrå i Växjö

– med stor kompetens och bred erfarenhet